WIND. HOUSE

WIND. HOUSE

ĐIA ĐIỂM: HAI AN - HAI PHONG

HOANG. VILLA

HOANG. VILLA

ĐỊA ĐIỂM: VĂN GIANG - HƯNG YÊN

SON. BUILDING

SON. BUILDING

ĐỊA ĐIỂM: VĂN GIANG - HƯNG YÊN

LONG. HOUSE

LONG. HOUSE

Thứ sáu, 08/03/2019 22:25:11

ĐỊA ĐIỂM: HỒNG THÁI - AN DƯƠNG - HẢI PHÒNG

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN NHẤT - KIẾN TRÚC SƯ

NGUYỄN VĂN NHẤT - KIẾN TRÚC SƯ

NGUYỄN VĂN NHẤT - KIẾN TRÚC SƯ

ĐÀO ANH TÙNG - KIẾN TRÚC SƯ

ĐÀO ANH TÙNG - KIẾN TRÚC SƯ

CHỦ NHIỆM DA, CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

HOÀNG ĐỨC TUẤN - KỸ SƯ XÂY DỰNG

HOÀNG ĐỨC TUẤN - KỸ SƯ XÂY DỰNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

NGUYỄN VĂN THANH - KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

NGUYỄN VĂN THANH - KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN

NGUYỄN ANH TÙNG - KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC

NGUYỄN ANH TÙNG - KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

back to top