BIỆT THỰ KIẾN TRÚC CỔ - MR. PHÒNG

ĐỊA ĐIỂM: VÂN ĐÌNH - ỨNG HÒA - HÀ NỘI