KHU DỊCH VỤ HH, NHÀ HÀNG Q2B

ĐỊA ĐIỂM: NGỌC THANH - THỊ XÃ PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC