KHU DỊCH VỤ HỖN HỢP, NHÀ HÀNG Q4

ĐỊA ĐIỂM: NGỌC THANH - THỊ XÃ PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC