NHÀ HIỆN ĐẠI - CHÚ PHẠM VĂN CHÍ

ĐỊA ĐIỂM: BẠCH ĐẰNG - TIÊN LÃNG - HẢI PHÒNG