HOAI NAM - HOUSE

ĐỊA ĐIỂM: LÂM DU - LONG BIÊN - HÀ NỘI