BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

Công trình: Bệnh Viện Bệnh Nhiệt đới trung ương

- Địa Điểm: xã Kim Chung- Đông Anh- Hà Nội

- Quy Mô: 1000 G

- Diện tích xây dựng: 18.250m2

- Diện tích sàn: 117.737m2

- Số tầng:11 tầng nổi 1 tầng hầm

- Năm thiết kế: 2011

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương

- Nhà thầu tư vấn: Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng

- Kỹ sư Nguyễn Văn Thanh: Thiết kế hệ thống Điện công trình