Họ và tên chuyên gia                       :  Hoàng Đức Tuấn

Vị trí dự kiến đảm nhiệm                 :  Chủ trì thiết kế kết cấu

Chứng chỉ hành nghề hạng I          : Kỹ sư xây dựng DD&CN.

Ngày tháng năm sinh                       :  17/08/1982

Tham gia tổ chức nghề nghiệp       :  Năm 2006 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU:

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỨC VỤ THAM GIA

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

1

Nhà chung cư C - Lô CT3 Tây nam hồ Linh Đàm

Chủ trì kết cấu

Năm 2013

Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị (HUD)

2

Nhà chung cư A - Lô CT2 Tây nam hồ Linh Đàm

Chủ trì kết cấu

Năm 2014

 Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị (HUD)

3

Nhà chung cư B - Lô CT2 Tây nam hồ Linh Đàm

Chủ trì kết cấu

Năm 2014

Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị (HUD)

4

Nhà chung cư cao tầng Gardenia - A1-A2-A3

Chủ trì kết cấu

Năm 2015

Công ty CP đầu tư và phát triển độ thị sài đồng

5

Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và chung cư 105 Chu Văn An - Hà Nội

Chủ trì kết cấu

Năm 2016

Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn - Hà Nội

6

Nhà chung cư HH2  khu  chung cư  cao tầng và nhà ở cho cán bộ công nhân các khu công nghiệp

Thiết kế kết cấu

Năm 2016 - 2017

Công ty CP Đầu tư và Phát triển 18