Họ và tên chuyên gia                       :  Nguyễn Anh Tùng

Vị trí dự kiến đảm nhiệm                 :  Chủ trì, thiết kế cấp thoát nước

Chứng chỉ hành nghề hạng I          :  Kỹ sư cấp thoát nước

Ngày tháng năm sinh                       :  16/5/1984

Tham gia tổ chức nghề nghiệp      :  Năm 2009

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU:

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỨC VỤ THAM GIA

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

1

Trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn –  Tòa nhà làm việc

Thiết kế cấp thoát nước

Năm 2011

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

2

Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh

Thiết kế cấp thoát nước

Năm 2012

 Bộ Tư lệnh Hải quân

3

Bệnh Viện Bệnh Nhiệt đới trung ương

Thiết kế cấp thoát nước

Năm 2013

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ

4

Nhà điều trị Trung tâm Bệnh viện Quân y 354/TCHC

Thiết kế cấp thoát nước

Năm 2014

Bệnh viện Quân y 354/TCHC

5

Bệnh viện quân Y87/TCHC

Chủ trì - thiết kế cấp thoát nước công trình

Năm 2015

Bệnh viện quân Y87/TCHC

6

Bệnh viện quân Y175/BQP

Chủ trì - thiết kế cấp thoát nước công trình

Năm 2016

Bệnh viện quân Y175/BQP