Họ và tên chuyên gia                       :  Nguyễn Văn Thanh

Vị trí dự kiến đảm nhiệm                 :  Chủ trì, thiết kế Điện

Chứng chỉ hành nghề hạng I          :  Kỹ sư Điện

Ngày tháng năm sinh                       :  25/12/1981

Tham gia tổ chức nghề nghiệp      :  Năm 2005

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU:

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỨC VỤ THAM GIA

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

1

Trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn –  Tòa nhà làm việc

Chủ trì - thiết kế Điện

Năm 2011

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

2

Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An

Chủ trì - thiết kế Điện

Năm 2012

UBND tỉnh nghệ an

3

Bệnh Viện Bệnh Nhiệt đới trung ương

Chủ trì - thiết kế Điện

Năm 2013

Bệnh Viện Bệnh Nhiệt đới trung ương

4

Nhà điều trị Trung tâm Bệnh viện Quân y 354/TCHC

Chủ trì - thiết kế Điện

Năm 2014

Bệnh viện Quân y 354/TCHC

5

Nhà ở công vụ Lữ đoàn 131

Chủ trì - thiết kế Điện

Năm 2015

 Bộ Tư lệnh Hải quân

6

Bệnh viện quân Y175/BQP

Chủ trì - thiết kế Điện

Năm 2016

Bệnh viện quân Y175/BQP